• ماکرون می‌گوید هدف #اروپا الحاق ضمیمه موشکی و منطقه‌ای به #برجام است. آقای دیپلمات ما هم می‌گوید به حفظ برجام با اروپا مطمئن‌تر شدیم. آیا باید منتظر یک فکت شیت دیگر باشیم؟