• طبیعی‌ست حجم عصبانیت هواداران بارسا، یووه یا بایرن از هت‌تریک قهرمانی #رئال در #UCL. وقت حرف از ناداوری و فوتبال کثیف و امثالهم زدن، یادتان باشد داریم از حکم‌رانی سه‌ساله بر سطح اول فوتبال جهان حرف می‌زنیم. چیزی که نظیرش در هزاره‌ی تازه رخ نداده و تا مدت‌ها رخ نخواهد داد.
    ادامه