• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/06 ساعت 15:41

    امروز یکی از نمایندگان مجلس شعری در صحن علنی از قیصر امین پور خوانده و نمایندگان به تمسخر او را تشویق کرده اند … قیصر کجایی که شعرتو کشتن ….!