• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/03/06 ساعت 16:50

    کسانی که #کارگر و #معلم باشند، از تخفیف در #مجازات برخوردار هستند سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما با هیچ فردی به عنوان کارگر و معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که کارگر و معلم باشند، از تخفیف برخوردار هستند. https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-۶۲۷۳۹۲ …