• رییس سازمان زندانها گفته ٤٠ درصد از زندانیان زن هیچ ملاقاتی ندارند علاوه بر این رییس انجمن مددکاری گفته اغلب زندانیان زن رو خانوادهاشون رهاشون میکنن