• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/05 ساعت 17:14

    این گزارش پیشنهاد سردبیر است؛کماکان مسئولان نه تنها از تعداد بادیگاردهای خود کم نکردند بلکه رقابتی نیز شکل گرفته است http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۶۹۹۱