• سویراستار #سینما ی سالهای قبل از انقلاب، هنرپیشه‌ای که پوسترش سر در سینماها هیاهوی زیادی به راه می‌انداخت و برای دیدن فیلم هایش صف میکشیدند، بازیگری که بعد از انقلاب هم محبوب ماند و فیلمهایش درنسل ما دست به دست میشد آنهم در سالهایی که ویدئو ممنوع بود؛ روحت شاد #ناصر_ملک_مطیعی