• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/03/05 ساعت 17:13

    رهبرانقلاب باتجربه‌ای که از بدعهدی آمریکا داشتند،در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور،دولت را موظف به اخذ تضمین مکتوب ازرییس‌جمهور آمریکا کردند.متأسفانه تضمین گرفته نشد وراه برای نقض‌های مکرر برجام وماندن تحریمها باز ماند.بجاست اینبار شروط رهبری عملی شود تااز #تکرار_اشتباه جلوگیری شود