• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/03/05 ساعت 16:15

    ۵ دانش‌آموز ۱۲ ساله مشهدی با مصرف قرص‌های روانگردان کارشان به بیمارستان کشید!
    پلیس در حال تحقیق است که این #دانش‌آموزان چگونه به این قرص‌ها دست یافته‌اند!