• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/05 ساعت 17:21

    پیش از این در اظهاراتی جالب توجه یک عضو شورای شهر توپ را به حیاط سفارت انگلیس و روسیه انداخت و خوهان بررسی درختان این دو سفارت شد. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۶۹۶۹