• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/03/05 ساعت 11:16

    وزیر بهداشت صبح امروز در افتتاح مرکز #اورژانس_هوایی کشور از ۳ فروند بالگرد پیشرفته رونمایی کرد.

    معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت موفق شده با وجود تحریم‌ها ۶ بالگرد دست‌دوم از کشورهای اروپایی خریداری کند.
    #تحریم