• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

    1397/03/05 ساعت 02:00

    از دیده رفتی اما از دل نه …صد حیف تسلیت به جامعه هنر و سینمای ایران #ناصر_ملک_مطیعی#تسلیت #سینما#ایران https://www.facebook.com/farzadfarzinfans/posts/۱۰۱۵۶۴۲۴۹۱۶۵۰۲۸۶۳ …