• انتشار تصویر مظنونان #انفجار بمب در داخل رستورانی در #کانادا #پلیس یکی از مظنونان را مردی حدوداً ۲۰ ساله با ماسک و کلاه سیاه‌رنگ اعلام کرده است و شخص دیگر کلاهی به سر دارد و صورتش نیز پوشیده است.