• وقتی آمبولانس می‌بینیم بهش راه بدیم ، پشت سرش نچسبیم ، پشت سرش قطار درست نکنیم، این حس را داشته باشیم عزیزی داخلش نیاز به پزشک داره