• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/04 ساعت 12:02

    مرکز پژوهشهای مجلس: مصوبه افزایش ۲۰درصدی #حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح #قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر #شورای_نگهبان است http://tn.ai/۱۷۳۴۵۰۸