• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/04 ساعت 23:11

    شب نیمه شعبان در شب شعری یک مثنوی خوانده‌ام …. چند خبرگزاری فردای آن روز این را تیتر کرده اند : مرثیه سرایی سعید بیابانکی در رثای امام زمان!