• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1397/03/04 ساعت 14:23

    انفجار در یک رستوران در #کانادا با ۱۵ زخمی به گفته شاهدان، دو مرد که وسیله انفجاری همراه داشتند وارد این رستوران و پس از انفجار، متواری شدند. @iribnews_ir