• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/03/03 ساعت 12:05

    مصوبه منع به کارگیری #بازنشستگان تنها درصورتی قابل قبول است که بکارگیری آنها تحت هرعنوان و کلکی و به هربهانه‌ای ممنوع باشد. بالاخره هرکس به دنبال دورزدن قانون باشد راهش را پیدا میکند.