• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/03/03 ساعت 11:47

    جسارتا به گمونم باز تو پرونده شکایت #پرسپولیس بهcas یه خیریتی وجود داره! چون باید پرسپولیس از فیفا شکایت می‌کرد و اوبات می‌کرد اونا عامل تحریک #مهدی_طارمی برای فسخ قرارداد با ریزه نبودن اون وقت حکم قطعی می‌شد یا اینوری یا اون‌وری! نگران یه مشت دلارم باز که به فنا نرفته باشه