• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/02 ساعت 17:18

    سفیر اسبق ایران در آذربایجان معتقد جنگی میان ایران و اسرائیل در کار نیست و ایرانی‌ها خیال شان آسوده باشد. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۶۷۹۷