• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/03/02 ساعت 16:39

    از حمایت همکارانم به ویژه آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس، آقای دکتر عارف رییس محترم فراکسیون امید، آقای دکتر عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی، دوستانم در فراکسیون جوانان و همچنین از همه دوستان جوانم بابت همراهی در تصویب کلیات طرح اصلاح قانون منع بکارگیری #بازنشستگان سپاسگزارم.