• مجید فراهانی   farahani52@

    1397/03/02 ساعت 16:37

    تبریک به همه جوانان دوستدار ایران ! تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری #بازنشستگان پیروزی دیگری در #دوم_خرداد برای جوانان بود. ‌ با توجه به مخالفت اسف انگیز #دولت ، نظارت و‌پیگیری #پارلمان برای اجرایی شدن آن در بدنه دولت و سایر دستگاهها ضروری است.