• مونا هوبه فکر   MonaHoobehfekr@

    1397/03/02 ساعت 12:16

    موتورسواری با سرعت از خط ویژه اتوبوس ممنوع از جلوی‌ماشین رد شدو فحش داد.منم۲ تا بوق زدم‌.چند ثانیه بعد کنارماشین بود،‌داد ‌و بیداد ‌فحش که اگر‌به من زده بودی چی‌میشد من‌شوکه شدم.من خلاف کردم یا موتوری ؟ کی الان باید شاکی باشه؟تمام مسیر خونه بارونی بود …..