• یه شوهر عمه دارم که مشهده، قبل از #۲خرداد با بابام بحث سیاسی میکرد، میگفت تکلیف روشنه، تو مشهد همه میدونن #ناطق رای میاره، بابامم طرفدار تیر #خاتمی ،گفت حاج‌آقا ۲میلیون شرط ببندیم سر نتیجه؟ گفت میبازی ولی باشه، نتیجه که اعلام شد، تا چند روز تلفن جواب نمیداد، اخرشم گفت شرط حرامه