• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/02 ساعت 17:16

    آستانه تحمل ایرانی‌ها پایین آمده است؛برگه جریمه باعث شد راننده پراید خودروی خود را آتش بزند. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۶۸۳۱