• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1397/03/02 ساعت 17:16

    از نمایندگان فهیم وجوان باور مجلس وبه خصوص برادرم سید فرید موسوی برای تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان سپاسگزارم وامیدوارپس از تصویب نهایی وابلاغ ان به دولت شاهد اقدام سریع دولت در اجرای آن وتحول در زمینه انتصابات #جوانان_شایسته باشیم. #حالا_جوانان