• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/02 ساعت 13:05

    تو‌روزایی که سخت میشه باور کرد و پای اعتقاد ایستاد،خوشحالم دور قبل اجرای #کافه_پولشری انقدر تأثیرگزار بوده که تماشاگران را مجدد به سالن میکشه و‌چنین هدیه‌ی می‌گیرم!پولشری با لباس‌های قبلی!دیشب فکر کردم همین چندنفر هم برایم کافیست تا به این باور برسند زمان برای عاشقی کوتاه است.