• #اسراییل پس پرده التماس می‌کند و جلوی پرده خط و نشان می‌کشد. این یعنی در ماه‌های آینده ‘کنترل افکار عمومی’ بازی اصلی است.