• جنبش اصلاح طلبی در ایران در #دوم_خرداد ۷۶ با اراده مردم جانی دوباره گرفت. دراین فرآیند گرچه #سیدمحمدخاتمی به عنوان رییس‌جمهور برگزیده شد، اما نمی‌توان نقش بزرگانی چون مهدی #کروبی ، میرحسین #موسوی و … را نادیده گرفت. مقصد شیرین دموکراسی، راه طولانی دارد و رهرو صبور می‌خواهد.