• حسین ماهینی   HosseinMahini@

    1397/03/02 ساعت 12:44

    بچه‌های ما با این جمله به استقبال بازیکن‌های جدید میرن «اینجا اونجا نیست» شجاع خوب درک میکنه اینو:)))