• ترانه علیدوستی   t_alidoosti@

    1397/03/01 ساعت 23:17

    آقای روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور در جایگاهی نیستید که شبیه ما -در فقدان هرگونه ابزار اعتراض قانونی- شکایت کنید. اگر به هزار دلیلِ معلوم،«نشد» به مطالبات آنهایی که انتخابتان کردند حتی نزدیک شوید، دست کم نمک روی زخمشان نپاشید.