• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/02/31 ساعت 13:25

    پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق #بازنشستگان کشوری با #حقوق ماه آینده مدیرعامل صندوق #بازنشستگی کشوری گفت: مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق ماه آینده پرداخت می‌شود.