• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/02/31 ساعت 11:09

    آقای Frankie Boyle، طنزپرداز اسکاتلندی و مجری برنامۀ کمدی New World Order در شبکۀ دو BBC، نسبت به سانسور برنامۀ خود توسط این شبکه معترض است: «در صحبتهایم جُک هایی دربارۀ اوضاع #غزه و نظام آپارتاید اسرائیل گفتم. علیرغم تعهدی که داده بودند و به دلائلی که هنوز اعلام نشده، حذف شد»