• معاون وزیر آموزش و پرورش: برخورد تنبیهی با #دانش‌آموزان ممنوع است قیچی کردن موی سر دانش‌آموزان حرکتی ضد تربیتی است #تنبیه در هر شکل و قالبی از منظر ما مردود بوده و قابل قبول نیست/ایسنا