• موضعی که #اروپا درباره سخنرانی امروز پمپئو خواهد گرفت روشن می‌کند که ادعاها و وعده‌ها درباب تلاش اروپا برای حفظ #برجام صحنه سازی به منظور نگهداشتن ایران زیرفشار امریکاست یا اینکه صداقتی در آن وجود دارد؟