• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1397/02/30 ساعت 09:50

    این اتفاق درحالی به این آسانی می‌افتد که ماو همکارانمان در #سینمای_ایران بامخاطب حداکثر ۲میلیون نفر برای یک فیلم،برای دریافت مجوز تولید یا اکران یک اثر ویا اصلاحات مدنظر شوراهای مربوطه باید گاهاً ماه‌ها دوندگی کنیم،آقایان وزرا @S_A_Salehi و @azarijahromi لطفا پیگیری بفرمایید /۴