• عضو شورای شهر #سرپل_ذهاب : ۳۰ درصد از مردم سرپل به #کرمانشاه مهاجرت کردند هوا گرم شده و خبری از کولر نیست ساخت و ساز خانه‌ها بدلیل نبود اعتبار متوقف شده هنوز نمی‌دانیم پول‌های جمع‌آوری شده کجا هزینه شده است و ما گزارشی از ساخت و ساز با پول‌های جمع‌آوری‌شده دریافت نکردیم