• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/02/30 ساعت 10:00

    پیشنهاد لایحه۲فوریتی افزایش #حقوق_کارمندان و کارگران با #گرانی نفت ودلار/قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع ومعادن #مجلس:براساس محاسبات قیمت هر دلارآمریکا دربودجه۳۵۰۰تومان تعیین شده این درحالی است دولت نرخ هردلاررا ۴۲۰۰تومان اعلام کرده که بطور طبیعی بایدبه مابه التفاوت بین دونرخ توجه شود