• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/02/30 ساعت 18:05

    تیم ١٣ سال آکادمى کیا به فینال کوردیال کاپ رسید با شکست دادن تیمهاى ردبول سالزبورگ،هوفنهایم آلمان و نورنبرگ فینال مقابل اشتوتگارت