• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/02/30 ساعت 00:42

    به‌نظرم توئیتر زایشگاه محتوا در فضای‌مجازی و خط مقدم جنگ نرمه و برای من ۲کارکرد داره: میدان مبارزه با فساد و ناکارامدی ابزار مطالبه عدالت و شفاف Do you remember when you joined Twitter? I do! #MyTwitterAnniversary