• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

    1397/02/30 ساعت 20:01

    هیچ چیز دست نیافتنی نیست اراده کنید ،بلند شید ،بجنگید و بدست بیارید، جهانی از زیباییها در انتظار انسانهایی هست که منتظر موفقیت نماندند.بلکه بدستش اوردند. هفته خوبی داشته باشید عزیزای دل عاشقانه عاشقتونم … https://www.facebook.com/farzadfarzinfans/posts/۱۰۱۵۶۴۱۳۰۷۳۲۶۲۸۶۳ …