• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/02/30 ساعت 19:12

    پشت پرده خط خوردن مدافع ملی پوش استقلال از تیم ملی/ وقتی #شفر به هشدار #کی_روش توجه نکرد؛ #وریا_غفوری از شفر خواسته بود پست وی را تغییر دهد اما این اتفاق رخ نداد! خبر این مشاجره لفظی هم سروصدای زیادی در محافل ورزشی به راه انداخته بود!