• ۱۰-معتقدم در این شرایط هیچ راهی بهتر از ارائه تحلیل‌های واقعی و صداقت داشتن با مردم نیست. عامه مردم اگر بیشتر از مسئولان قلبشان برای کمک به کشور نتپد، کمتر هم نخواهد تپید. پس باید راحت با مردم صحبت کرد.