• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/02/29 ساعت 14:44

    سرنخ عمده مشکلات و فسادهایی موجود در کشور، بانک است. پرونده فسادی پیدا نمی‌کنید که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ستدها، تامین مالی‌ها، تقاضاها و پاسخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر #دولت الکترونیک شکل بگیرد #فساد از بین می‌رود.