• ۱۱- که اگر کشور می‌خواهد در برابر حمله اقتصادی-نفتی که ناجوانمردانه منافع خرد و کلانش را تهدید می‌کند بایستد مهم‌ترین راهش اتکاء به ظرفیت‌ها و همکاری داخلی، ملی و مردمی است. این حرف ساده‌ای است اما در عمل مقدمات مهم و زیادی می‌خواهد. اولینش این است که مردم را به‌حساب بیاوریم.