• گزارش مستقیم ام‌ از طبقه پانزدهم وزارت نفت جایی که هیات‌های ایران ‌و اتحادیه اروپا مشغول مذاکرات جدی هستند. ویدیو را ببینید.