• علی پهلوان   PahlavanAli@

    1397/02/28 ساعت 08:39

    هیچ وقت به این که سنم چقدر داره میره بالا فکر نمی‌کردم تا این که یه روز یه دختر جوونی بهم گفت که آهنگ پرواز آهنگ عروسی پدر و مادرش بوده.