• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/02/28 ساعت 04:26

    همراه اول همه جا تبلیغ کرده مکالمه ده برابری در ماه مبارک رمضان … و من نمی‌دانم ده برابر حرف زدن در ماه مبارک رمضان چه فضیلتی دارد؟