• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/27 ساعت 09:14

    درنمایشنامه مفیستو،در اوج تراژدی که همه ناتوان از نجات هستن، قهرمان میگوید:( تأتر کارمی‌کنیم!) حالِ عجیب این روزهایم هست. از امشب بر صحنه بازنی پرشور و‌امید زندگی می‌کنم و‌ برای ساعتی از این همه مرگ و تیرگی جدا میشم. #کافه_پولشری ساعت۲۲،پردیس شهرزاد. تهیه بلیط سایت تیوال.