• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/27 ساعت 00:12

    امضای قراردادنفتی جدید بدون «مزاحم» کنسرسیوم پرگس موافقتنامه (HOA) برای توسعه میدان کرنج با شرکت ملی نفت ایران را امضا کرد http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۶۷۴۷۱ …